Resultatanalys Uganda 1995/96-1999

Publication date:
2003-10-21
Language:
Swedish
Author:
Avdelningen för Afrika
Description:
Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och reultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsarbetare har gjort. Syftet med en resultatanalys är dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att den blir resultatstyrd.

PDF image