The Environment, Natural Resources and HIV/AIDS

Publication date:
2003-10-22
Language:
English
Description:
Hiv/aids och miljö hänger ihop. När tid, kraft och pengar måste ägnas ohälsa och när arbetskraft försvinner blir det hållbara nyttjandet av naturresurser svårare. De små marginalerna krymper och försvinner, resultatet blir en minskad eller utplånad livsmedelstrygghet. Vi måste förstå sambanden mellan miljö, naturresurser och hiv/aids, och utforma landsbygdsprojekt och andra insatser så att försörjningen av en totalt sett växande befolkning kan ske på ett hållbart sätt. Miljöpolicyenheten har därför bett Mikael Hammarskjöld, Sodeco (Social Development Consultants), att sammanfatta tankar kring sambanden mellan miljö och hiv/aids.

PDF image