Mikrofinans - litet lån lönar sig

Publication date:
2003-10-23
Language:
Swedish
Author:
Agneta Sundgren
Description:
Mikrofinansiering är en benämning på olika metoder att ge fattiga människor tillgång till finansiella tjänster. I dokumentet beskrivs bakgrund, dagens situation och Sidas vision för framtiden vad gäller mikrokreditlösningar.

PDF image