Integrerade bostadsprogram i Centralamerika

Publication date:
2003-11-04
Language:
Spanish
Authors:
Kristina Boman , Lennart Peck
Description:
Dokumentet beskriver Sidas, sedan mer än tio år tillbaka, pågående program för bostadsbyggande och bostadsförbättringar i Centralamerika. Det redogör för de viktigaste erfarenheterna, pekar på vad som är viktigt att tänka på när man arbetar med programmen samt drar slutsatser för framtiden.

PDF image