Sidas utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Kommenterad statistik 1998-2001

Publication date:
2003-11-18
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Sidas utvecklingssamarbete med MENA-regionen/Sidas utvecklingssamarbete med Västbanken och Gaza/Infrastruktur och ekonomiskt samarbete/Internationella kurser/Samverkan med ensk. org., humanitärt bistånd och konflikthantering/Demokrati och social utveckling/Forskningssamarbete/Linnaeus-Palme programmet/Minor Field Studies i MENA-regionen.

PDF image