Kulturarv och biståndspolitik

Publication date:
2004-01-08
Language:
Swedish
Author:
Bengt O.H Johansson
Description:
En sammanställning av svenska regelverk och internationella deklarationer och konventioner av betydelse för kulturmiljöer i internationellt utvecklingssamarbete.

PDF image

Download:
1,01 MB