Organisationsvärdering och organisationsutveckling

Publication date:
2004-01-08
Language:
Swedish
Author:
Peter Winai
Description:
Målet för Sidas stöd till de svenska enskilda organisationernas utvecklingssamarbete är att främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle och stärka lokala samarbetsorganisationer i Syd och Öst. Detta ställer stora krav på både enskilda organisationer och Sida att utveckla såväl sin analysförmåga som sina arbetsformer. Det har länge saknats ett relevant material på svenska inom området organisationsanalys och organisationsutveckling. Denna skrift är tänkt som en introduktion till ämnet, som förhoppningsvis stimulerar till vidare läsning och arbete med dessa frågor. Skriften är den första i en serie publikationer, som alla belyser ämnesområdet från olika perspektiv.

PDF image