Resultatredovisning Mongoliet

Publication date:
2004-01-22
Language:
Swedish
Description:
Utvecklingssamarbetet med Mongoliet inleddes 1991, efter Sovjetunionens sönderfall, genom BITS med insatser inom förvaltningen (institutionsstöd) och hälsosektorn (vatten och sanitet). Under 1990-talet påbörjades en förändringsprocess från ett centralstyrt system till marknadsekonomi och decentralisering. Processen har stötts av Sida genom finansiering av KTS-insatser (Kontraktsfinansierat Tekniskt Samarbete) inom främst förvaltning, banksektorn, hälsa (vatten och sanitet) och demokrati/mänskliga rättigheter. Sida har också delfinansierat den s k fattigdomsfonden (National Poverty Alleviation Programme). Under perioden 1997-1999 har biståndet till Mongoliet uppgått till cirka 44 MSEK.

PDF image

Download:
323,24 KB