Resultatredovisning Indonesien

Publication date:
2004-01-22
Language:
Swedish
Description:
Utvecklingssamarbetet med Indonesien har under perioden 1997-1999 har totalt uppgått till ca 39,5 miljoner kronor. Flertalet av insatserna nedan påbörjades under 1999 och har inte slutredovisats vid tillfället för denna resultatredovisning. Stöd omfattar framförallt KTS (kontraktsfinansierat tekninskt samarbete) och demokratiseringsprocesser.

PDF image

Download:
331,49 KB