Erfarenhetsanalys Afghanistan

Publication date:
2004-01-22
Language:
Swedish
Description:
Denna erfarenhetsanalys täcker en sexårsperiod (1995-2000). Sammanlagt har 581 MSEK utbetalats i humanitärt bistånd. Sverige har utgjort den sammantaget tredje/fjärde största biståndsgivaren under den aktuella perioden.

PDF image

Download:
1,94 MB