Befolkning och Miljö/Naturresurser

Publication date:
2004-02-13
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Människor påverkar sin miljö och gör det i allt större utsträckning, tex när fossila bränslen tas i anspråk eller jorbruket bedrivs alltför intensivt. Det finns gränser för hur mycket människan som art totalt sett kan tillåta sig att påverka miljön och ta ut av naturresurserna utan att allvarliga problem uppstår.

PDF image