Sidas årsredovisning 2003

ÅR2003

Publication date:
2004-02-23
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Sida svarar för den största delen av Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Sidas kostnader under 2003 uppgick till totalt 11,3 miljarder kronor. Sveriges utvecklingssamarbete skall bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sian levnadsvillkor. Sverige följer FN:s millenniedeklaration, vars övergripande mål är att andelen mycket fattiga i världen ska halveras till år 2015.

PDF image

Download:
3,92 MB