EUs utvecklingssamarbete

Publication date:
2004-03-08
Language:
Swedish
Author:
Eva Nauckhoff
Description:
I denna översiktliga rapport beskrivs EUs utvecklingssamarbete. Avsikten är att ge en sammanhållen bild av EUs stöd till utvecklingsländerna, biståndets historia, organisation, storlek, innehåll, problem och kommissionens förslag till lösningar. Redogörelsen tar också upp den svenska synen på hur EUs utvecklingssamarbete kan reformeras.

PDF image

Download:
373,6 KB