Revisionsplan för internrevisionen vid Sida.

Verksamhetsåret 2004

Publication date:
2004-03-18
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2004.

PDF image