Sweden's Support to the Transition of the Baltic Countries 1990-2003 - A Summary

Publication date:
2004-04-16
Language:
English
Author:
Department for Europe
Description:
En sammanfattning av rapporten om Estlands, Lettlands och Litauensinträde i EU fasas det svenska stödet ut. Rapporten redovisar vad som åstadkommits inom utvecklingssamarbetet 1990-2003. Ambitionen är att belysa de viktiga delarna och erfarenheterna av det stöd som lämnas från Sverige - inte minst för att dra lärdomar för vårt utvecklingssamarbete med andra länder.

PDF image