Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2002

Publication date:
2004-04-20
Language:
Swedish
Authors:
Sekretariatet för utvärdering , intern revision
Description:
Internrevisionen (IR) har under år 2002 avlämnat tre revisionsrapporter, slutfört två granskningar vilkaavrapporteras till Sida under januari/februari år 2003, påbörjat fyra nya granskningar samt stött Sidasavdelningar med rådgivning.  

PDF image

Download:
73,76 KB