Guía de auditoría

Para ONGs y sus revisores - Mayo 2005

Publication date:
2004-05-19
Series:
POM Working Paper
Language:
Spanish
Author:
Sección de cooperación con organizaciones no gubernamentales suecas
Description:
I revisionshandledningen finns förtydliganden till innehållet om revision i Allmänna villkor för Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer och de tillhörande revisionsinstruktionerna. Handledningen syftar till att tydliggöra de krav som ställs i Sidas Allmänna villkor. Handledningen innehåller tre avdelningar: 1. En avdelning riktar sig till enskilda organisationer och förtydligar kraven på deras arbete med revision och ger stöd i det arbetet. 2. En avdelning riktar sig till kvalificerade revisorer med uppdrag i enskilda organisationer. 3. En avdelninge riktar sig till förtroendevalda revisorer med uppdrag i enskilda organisationer.

PDF image

Download:
199,61 KB