Materialkatalog 2, 2007-2008

Publication date:
2004-06-03
Language:
Swedish
Description:
Det finns mycket undervisningsmaterial om de globala frågorna, men det kan vara svårt att hitta rätt i det stora utbudet. Den här katalogen vänder sig till lärare och elever och presenterar material från ca 100 organisationer, föreningar och myndigheter, allt från böcker, broschyrer och video-paket till cd-rom och hemsidor på Internet. Några av innehållsrubrikerna är allmänna utvecklingsfrågor, internationaliserad undervisning och miljöfrågor. Även material om olika länder och regioner redovisas. Katalogen vänder sig till lärare och elever vid högstadieskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och universitet/högskolor.

PDF image

Download:
16,75 MB