Delårsrapport januari-juni 2004

Publication date:
2004-08-16
Language:
Swedish
Author:
EVU/Ekonomi
Description:
Sidas delårsrapport består av resultaträkning inklusive prognosutfall, balansräkning, anslagsredovisning, notförteckning samt kommentarer till delårsrapporten för perioden januari-juni.

PDF image

Download:
181,93 KB