Översyn av KTS som samarbetsform

Publication date:
2004-08-24
Language:
Swedish
Authors:
Anders Karlsson , Kari Öretngren , Project Design AB
Description:
KTS - översynen har haft som syfte att utveckla och tydliggöra de kännetecken, som är förknippade med KTS som samarbetsform, att tydliggöra hur KTS-samarbetets omfattning och inriktning styrs, samt att lämna förslag till revidering av nuvarande riktlinjer för KTS så att dessa bättre anpassas till Sidas och samarbetsländernas behov.

PDF image

Download:
372,81 KB