A favourable climate for development

Publication date:
2004-09-13
Language:
English
Author:
PressArt
Description:
Klimatförändringen påverkar alla delar av samhället. Hårdast drabbas fattiga människor som är direkt beroende av naturresurser för sin överlevnad. Sidas huvuduppgift i klimatarbetet är att stärka fattiga människors förutsättningar att anpassa sig till klimatförändringen som redan skett och fortsätter att ske. Denna skrift beskriver Sidas syn i arbetet med att integrera klimatfrågorna i utvecklingssamarbetet. Se "Klimat och Utveckling, Sidas synsätt" SIDA3889sv

PDF image