DemoÖst-programmet - svenska demonstrationsanläggningar i Östersjöregionen inom energi- och miljöteknik

Publication date:
2004-09-21
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2004:19
Language:
Swedish
Authors:
Jenny Andersson , Mikael Kullman , Torbjörn Ramberg
Description:
- DemoÖst har haft ett stort marknadsföringsvärde för de svenska företag som genomfört projekt med DemoÖst-stöd. - Involverade parter köpare, säljare och lokala myndigheter ser programmet som jämförelsevis mycket enkelt att arbeta med, begränsad byråkrati och klara besked. - Den administrativa kostnaden för hanteringen av programmet är högre än budgeterat.

PDF image