Nordvästra Ryssland: Halvårsrapport januari-juni 2004

Publication date:
2004-10-04
Language:
Swedish
Author:
Ulf Bojö
Description:
För helheten av Sidas utvecklingssamarbete med Ryssland under halvåret, jfr också motsvarande halvårsrapport från ambassaden i Moskva (SIDA4207sv) om utvecklingssamarbetet med Ryssland - Moskva.

PDF image