Policy for Sida's Support for Mine Operations

Publication date:
2004-10-07
Language:
English
Author:
SEKA/Humanitära enheten
Description:
Syftet med dokumentet är att tydliggöra inriktningen för det framtida stödet från Sida till insatser inom området humanitär minhantering. Det fastläggs ett antal grundprincipier som stöd för handläggningen inom myndigheten och för Sidas samarbetspartners. Riktlinjerna ska ligga till grund för Sidas dialog med andra aktörer och vara vägledande för samordningen med andra givare.

PDF image