IT strategy 2004

Publication date:
2004-11-22
Language:
English
Description:
Denna strategi anger inriktningen för Sidas interna IT-verksamhet och utgör ett underlag för prioriteringar och satsningar inom området. Strategin gäller för de närmaste tre till fem åren. Samtidigt kan dock förutsättningarna för investeringar påverkas av pågående diskussioner om ansvaret för IT-verksamheten på UM, samt om en eventuell flytt av Sida Stockholm till nya lokaler sker.

PDF image

Download:
193,55 KB