Ukraina landrapport januari-juni 2004

Publication date:
2004-11-23
Language:
Swedish
Author:
Mirja Peterson
Description:
Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Politisk analys inför presidentvalet i november 2004. Givarsamfundet i Ukraina. Beskrivning av Sidas arbete i landet.

PDF image