Vitryssland landrapport januari-juni 2004

Publication date:
2004-11-23
Language:
Swedish
Author:
Rolf Büchel
Description:
Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Vitryssland. De flesta samarbetsparter är enskilda organisationer. Viss politisk analys av läget i landet. Utrikespolitik. Relationen med Ryssland. Sidas viktigaste projektsamarbete.

PDF image