Systemrevision av SNF

Systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen

Publication date:
2004-11-26
Series:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Language:
Swedish
Authors:
Arne Svensson , Professional Management AB
Description:
Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen. Denna systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen genomfördes under 2004.

PDF image

Download:
505,71 KB