Sidas antikorruptionsregel

Handledning

Publication date:
2004-11-30
Language:
Swedish
Author:
Inger Axell
Description:
Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas Antikorruptionsregel. Den innehåller praktisk vägledning men uttrycker också Sidas förhållningssätt till korruption mer allmänt. Den betonar mer än Sidas tidigare antikorruptionsmaterial betydelsen av att se korruption som en allvarlig utvecklingsfråga.

PDF image

Download:
213,27 KB