Audit Manual

Publication date:
2005-01-21
Language:
English
Description:
En handledning i revision för sidas anställda. Handledningen fungerar som ett uppslagsverk och ger bland annat vägledning om hur man hanterar revisionell rapportering, upphandlar revisionstjänster och skriver uppdragsbeskrivningar m.m. bifogas som bilagor. Revisionshandledningen ska också ge insikt i vad revision är, vilken roll revision har och vad som kan uppstå med revision.

PDF image

Download:
383,35 KB