Public Financial Management

Publication date:
2005-02-11
Language:
English
Publication type:
Position Paper
Authors:
Policy , metodavdelningen
Description:
Positionspapperet lägger fast Sidas övergripande förhållningssätt och riktlinjer vad gäller offentlig finansiell styrning (OFS) i utvecklingssamarbetet. Det behandlar riktlinjer för bedömning av samarbetsländernas system och kapacitet för OFS och användningen av diagnosinstrument. Det behandlar vidare hur Sida skall pröva om biståndsmedel kan och skall kanaliseras genom samarbetslandets OFS system. Slutligen innehåller positionspapperet riktlinjer för Sidas stöd till kapacitetsutveckling inom OFS.

PDF image

Download:
101,16 KB