Annual Report 2004

Publication date:
2005-02-14
Series:
Country Economic Report
Language:
English
Description:
Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 12,4 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2004. Det är en ökning med ungefär 21 procent jämfört med 10,2 miljarder kronor föregående år. Ökningen förklaras delvis av att det tidigare politikområdet Samarbete med Central-och Östeuropa från och med 2004 ingår i politikområdet Internationellt utvecklingssamarbete. En ny politik för global utveckling (PGU) har antagits av riksdagen. Arbetet med att genomföra den nya politiken är en strategisk prioritering för Sida de närmaste åren. PGU tar sin utgångspunkt i de fattigas perspektiv och i rättighetsperspektivet och understryker att fattiga människor själva har kraft att skapa utveckling i sina samhällen om de ges möjligheter. Utvecklingssamarbetets roll är att bidra till att skapa sådana möjligheter. Utveckling kan aldrig skapas utifrån. Men utvecklingssamarbete ger ett viktigt bidrag till ländernas strävan att bekämpa fattigdom.

PDF image

Download:
3,59 MB