Att bekämpa korruption

Publication date:
2005-02-25
Series:
POM Working Paper
Series number:
2005:4
Language:
Swedish
Author:
Claes Sandgren
Description:
Denna rapport handlar om att bekämpa korruption, en av Sidas strategiska prioriteringar. Antikorruptionsarbete är en nödvändig del av fattigdomsbekämpning. Rapporten kan  förhoppningsvis stimulera utarbetandet av antikorruptions-strategier. Sådana strategier bör hantera arbete på fyra nivåer: 1) intern  etik och integritet, 2) skydd av svenska medel i projekt och program, 3) strategiska antikorruptionsinsatser, 4) internationellt samarbete och deltagande i det globala arbetet mot korruption.

PDF image

Download:
171,61 KB