Kriterier för urval av ramorganisationer

Publication date:
2005-03-02
Language:
Swedish
Author:
SEKA
Description:
Detta dokument syftar till att klargöra principerna för Sidas samarbete med ett antal svenska enskilda organisationer genom ramavtalssystemet. Systemet omfattar endast den del av samarbetet som regleras under delposten enskilda organisationer, och hanteras av Sida/SEKA och Sida/INFO, samt de medel som delegeras till Sida/SEKA ur anslaget för Öst- och Centraleuropa.

PDF image