Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2004

Publication date:
2005-03-09
Language:
Swedish
Description:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2005. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

PDF image

Download:
79,63 KB