Sydöstasien 1999-2003

Resultatanalys utvecklingssamarbete med delar av Sydöstasien

Publication date:
2005-03-30
Language:
Swedish
Author:
Regionavdelningen för Asien
Description:
Översiktlig resultatanalys av det svenska utvecklingssamarbetets resultat och effekter 1999-2003 i Filippinerna, Indonesien, Thailand, Östtimor och Burma samt i det regionala samarbetet i Sydostasien. Fokus ligger på de områden som prioriteras i samarbetsstrategin för Sydostasien 2005-2009.

PDF image

Download:
419,1 KB