Mål, perspektiv och huvuddrag

Publication date:
2005-04-04
Language:
Swedish
Description:
Mål, perspektiv och huvuddrag i utvecklingssamarbete genom Sida Policy- och metodavdelningen har fått i uppdrag att presentera ett tankepapper om mål, perspektiv och huvuddrag i utvecklingssamarbetet. Uppdraget ingår i Sidas handlingsplan för genomförandet av den nya politiken för global utveckling. Syftet är att - med regeringens och riksdagens politiska ställningstaganden som utgångspunkt - söka skapa en för hela verket gemensam bild av relationerna mellan mål, perspektiv och huvuddrag. Denna kan sedan tjäna som referensram för policies och metoder och i förlängningen för Sidas operativa verksamhet. Tankepapperet har varit föremål för samråd i verksledningen i september 2004. Det skall enligt Sidas regel för policies och metoder i biståndsprocessen ses som ett komplement till Perspectives on Poverty.

PDF image

Download:
68,82 KB