Reintegrating Ex-Combatants

Reintegrating Ex-Combatants in Post-Conflict Societies

Publication date:
2005-05-12
Language:
English
Authors:
Anders Nilsson , institutionen för freds- , konfliktforskning , Uppsala universitet
Description:
This Study aims to improve knowledge regarding reintegration and to identify the role of development co-operation in this process, by looking at certain factors in sociaty; economic security, political influence, etc. Studien strävar efter att öka kunskapen om reintegration som del av avväpning och demobilisering i en postkonfliktfas samt identifiera utvecklingssamarbetets roll i denna process genom att beakta faktorer såsom ekonomisk säkerhet, politiskt inflytande, etc.

PDF image

Download:
629,28 KB