Sidas rutiner för direktbokföring vid utlandsmyndigheterna

Publication date:
2005-05-19
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2005:1
Language:
Swedish
Author:
William Stannervik
Description:
Internrevisionen har i sin årliga riskanalys och planering identifierat Sidas administrativa system gällande bokföringen vid utlandsmyndigheterna (UM) som ett granskningsområde. Anledningen är att bokföringen vid UM har ökat markant de senaste åren. Det är väsentligt att säkerställa att de risker och interna kontroller som tidigare hanterades på Sidas huvudkontor nu är tillfredsställande på UM. Vidare är det viktigt att fastställa att UM:s nuvarande hantering av bokföringsmaterialet görs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt i enlighet med Sidas instruktioner.

PDF image