Vitryssland

Sidas Landrapport 2004

Publication date:
2005-05-24
Language:
Swedish
Author:
Rolf Büchel
Description:
Dokumentet skildrar utvecklingen i Vitryssland under år 2004, strategiska utvecklingstendenser, utrikespolitik och Sidas program i Vitryssland. Huvudvikten i samarbetet i landet ligger på områdena demokratins fördjupning, ekonomisk omvandling coh social trygghet.

PDF image

Download:
167,02 KB