Operating Concept

Sida Civil Society Center

Publication date:
2005-06-29
Language:
English
Author:
Sida Civil Society Center
Description:
Detta dokument utgör Sida/SEKAs verksamhetsidé för Sida Civil Society Center. Dokumentet utgör en brygga mellan SEKAs övergripande målsättning "att skapa förutsättningar för fattiga och utsatta människor att leva i fred samt återta och vidmakthålla kontrollen över sina liv" och centrets arbetsplan som upprättas för varje verksamhetsår. Verksamhetsidén presenterar centrets mål, utgångspunkter, verksamhet, målgrupper och organisation.

PDF image

Download:
774,24 KB