Rekrytering av Sida-personal

Publication date:
2005-06-30
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2005:3
Language:
Swedish
Authors:
Erik Bjurström , Carin Eriksson
Description:
Av studien framgår att personalrekryteringen uppfattas som en central fråga inom Sida. Även om det finns positiva röster visar studien också att det finns problem och att processen har relativt låg legitimitet hos Sidas medarbetare.

PDF image

Download:
377,08 KB