Tiden läker inte alla sår

En vägledning i krishantering för utlandsstationerad personal

Publication date:
2005-08-16
Language:
Swedish
Authors:
Monica Ahlin , Margareta Holmberg
Description:
Denna skrift om krishantering, och svåra situationer, och hur vi kan agera har Sida tagit fram för att underlätta vardagen för alla medarbetare som arbetar i närheten av kris och katastrof.

PDF image

Download:
242,92 KB