Research for Lake Victoria

Publication date:
2005-08-23
Language:
English
Author:
Agneta Halldén
Description:
Faktabladet handlar om problematiken kring Viktoriasjön, de svåra miljöproblemen och det initiativ som togs på 90-talet för att åtgärda dessa. Det handlar framför allt om den forskning som sker inom ramen för initiativet.

PDF image

Download:
402,57 KB