Swedish development cooperation

This is how it works

Publication date:
2005-09-01
Language:
English
Description:
Grundläggande information om Sveriges utvecklingssamarbete och hur biståndsinsatser finansieras med skattemedel - om varför Sverige ger bistånd och hur det går till rent praktiskt.

PDF image

Download:
690,82 KB