Vi jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen

Bilaga om jämställdhet och fattigdomsbekämpning

Publication date:
2005-10-05
Language:
Swedish
Authors:
Annica Otter , Elin Jönsson , David Isaksson , Annika Forsberg Langa
Description:
Bilagan beskriver hur Sverige arbetar med och stödjer jämställdhet för att utrota fattigdomen i världen. Tre exempel lyfts från Kirgizistan, Nicaragua och Sydafrika. Den första handlar om demokrati och kvinnlig representation i politiken, det andra om lagar och rättigheter och det tredje fokuserar på mäns roll och ansvar för att uppnå jämställdhet.

PDF image