Sida at Work

Manual for the preparation, implementation and follow-up of cooperation strategies

Publication date:
2005-10-26
Language:
English
Authors:
Samuel Egerö , Per Lundell , Mirja Peterson , Marie Ramm , Torgny Svenungsson
Description:
Sidas manual för att utarbeta, genomföra och följa upp samarbetsstrategier är en handledning i att tillämpa regeringens riktlinjer för samarbetsstrategier. Manualen beskriver de olika stegen i processen för att utarbeta en samarbetsstrategi, samt hur samarbetsstrategin följs upp i form av årliga rapporter, landplaner m m. Manualen innehåller en vägledning för resultatbedömning. Manualen ersätter "Riktlinjer för landstrategier i svenskt utvecklingssamarbete" från 2001.

PDF image

Download:
573,64 KB