Reducing the risk of distasters

Publication date:
2005-12-12
Language:
English
Description:
Varje år drabbas en kvarts miljard människor av naturkatastrofer, med svält, död och fattigdom som förödande konsekvenser. Att minska fattiga människors utsatthet för naturkatastrofer är därmed av avgörande betydelse i strävan efter att minska fattigdom och nå millenniemålen. Denna rapport undersöker utvecklingssamarbetets svårigheter och möjligheter att medverka till en sådan utveckling. Den tidigare utbredda synen på naturkatastrofer som oförutsägbara och ofrånkomliga händelser, utmanas idag av insikten om att människan påverkar både orsakerna till och effekterna av naturkatastrofer runt om i världen. I rapportens avslutande diskussion presenteras 13 rekommendationer för hur Sida bör gå tillväga för att effektivt integrera ett katastrofförebyggande perspektiv i utvecklingssamarbetet, och därmed stärka myndighetens arbete för hållbar utveckling och fattigdomsminskning.

PDF image

Download:
683,49 KB