Barn och vuxna med funktionsnedsättning

Publication date:
2006-01-10
Language:
Swedish
Description:
Hur kan man bäst främja funktionshindrade personers rättigheter i Sidas utvecklingssamarbete? I Sidas postionspappret redogörs för hur Sidas personal och andra skall verka för att människor med funktionsnedsättning skall kunna komma i åtnjutande av mänskliga rättigheter i samma utsträckning som andra personer i våra samarbetsländer. I dokumentet lyfts fram olika strategiska områden, hur man i Sidas olika roller och arbetsprocesser bör inkludera funktionshindrade människor. I skriften presenteras även funktionshindrades rättigheter på den globala agendan och i svenska styrdokument samt en redovisning av vissa grundläggande begrepp på området. I en bilaga finns även ett stort antal intressanta hemsidor på handikappområdet.

PDF image