The Quest for Peace in Africa - Transformations, Democracy and Public Policy

Publication date:
2006-01-27
Series:
Perspectives from researchers in the South
Series number:
2005:4
Language:
English
Author:
Alfred G. Nhema
Description:
Serien baseras på publikationer från Sida-stödda samhällsvetenskapliga nätverk. Nummer 4 är en sammanfattning, gjord av författaren Alfred G. Nhema själv, av "The Quest for Peace in Africa - Transformations, Democracy and Public Policy" (Vägen mot fred i Afrika - omvandling, demokrati och samhällsstyrning). Huvudbudskapet är att afrikanska konflikter hör starkt ihop med socioekonomisk bakgrund och med politik som exkluderar vissa grupper i samhället.

PDF image